MİSYONUMUZ

“Halkımıza içme suyunu sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz olarak ulaştırmak, atık su hizmetlerinde temiz çevre anlayışını sürdürmek.”

VİZYONUMUZ

“İnsan odaklı ve çevreye duyarlılığı  esas alan, hizmet kalitesi yüksek, dünya strandartlarında teknoloji kullanan ekonomik su yönetimi anlayışını benimseyen, alanında güvenilir, örnek ve öncü idare olmak.”

TEMEL DEĞERLER

– Çevreye Duyarlılık

– Güvenilirlik

– Verimlilik 

– İnsan Odaklılık

– Kurumsallık 

– Modern ve Yenilikçilik

– Ulaşılabilirlik

– Şeffaflık

– Hizmette Süreklilik