Gerekli Belgeler

Eski (Kullanılmış Bina) Konut Aboneliği


Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi (ev sahibi olanlar için) =Tapu Belgesi (Ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (kiracı olanlar için)

3- Kimlik fotokopisi = T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4- Abone veya sayaç numarası.

5- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya Dask Poliçe Numarası = Zorunlu Deprem Sigortası veya Dask Poliçe Numarası

6- Sayaç üzerindeki son endeks.
 

Geçici İşyeri Aboneliği


 Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi (ev sahibi olanlar için) =Tapu Belgesi (Ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (kiracı olanlar için

3- Kimlik fotokopisi = T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4- Abone veya sayaç numarası.

5- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya Dask Poliçe Numarası = Zorunlu Deprem Sigortası veya Dask Poliçe Numarası

6- Sayaç üzerindeki son endeks.

7- Vergi levhası

8- İşyeri açma ruhsatı

  ( Abonelik şirket adına yapılacaksa imza sirküleri şirket kaşesi yetkili kişinin yetki belgesi ve kimlik fotokopisi = T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi )


İlk Konut Aboneliği


Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi =Tapu Belgesi (Ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (Kiracı olanlar için ASLI)

3- Kimlik fotokopisi = T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya Dask Poliçe Numarası = Zorunlu Deprem Sigortası veya Dask Poliçe Numarası

5- Yapı kullanım izin belgesi (iskân ruhsatı)

6- Tesisat muayene iş bitirme belgesi (tesisat muayene servisinden alınacak)

7- Sayaç numarası ve son endeks bilgisi

İlk İşyeri Aboneliği  Gerekli Evraklar;

1-Tapu fotokopisi (ev sahibi olanlar için) =Tapu Belgesi (Ev sahibi olanlar için)

2- Kira kontratı (kiracı olanlar için)

3- Kimlik fotokopisi = T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası= Zorunlu Deprem Sigortası veya Dask Poliçe Numarası

5- Vergi levhası

6- İşyeri açma ruhsatı

7- Yapı kullanım izin belgesi (iskân ruhsatı)

8- Tesisat muayene fişi (tesisat muayene servisinden alınacak)

  ( Abonelik şirket adına yapılacaksa imza sirküleri şirket kaşesi yetkili kişinin yetki belgesi ve kimlik fotokopisi= T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi )


İnşaat Aboneliği


  Gerekli Evraklar

1- İnşaat ruhsatı

2- Tesisat muayene fişi (tesisat muayene servisinden alınacak)

3- Kimlik fotokopisi = T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 ( Abonelik inşaat ruhsatındaki ismin üzerine yapılacaktır.)

  ( Abonelik şirket adına yapılacaksa imza sirküleri şirket kaşesi yetkili kişinin yetki belgesi ve kimlik fotokopisi= T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi)