ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Tarihi

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı Kanunla Değişik Geçici 10’uncu Madde ve Bakanlar Kurulu’nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak, kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluk alanı Aydın Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olsa da idarece yürütülür. ASKİ Genel Müdürlüğü 06.12.2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılarak kendi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.