Atatürk
Su Ücret Tarifesi

 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURUL KARARI

 

 

Karar No      : 15                          Konusu: 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Karar Tarihi : 14.11.2014             İlgili     : Aski Genel Müdürlüğü

 

 

2560 Sayılı Yasanın 3009 sayılı yasa ile değişik 9 ncu

maddesinin (k) fıkrası , ASKİ Genel Müdürlüğünün 2015 yılı tarife

teklifi ile ilgili yönetim kurulunun 06/11/2014 tarih ve 2014/13

sayılı kararı hakkında 11.11.2014 tarih ve 228 sayılı Su ve 

Kanalizasyon Genel Müdürlüğü yazısı Genel Kurul Toplantısında

okunmuş olup, incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna

havae edilmiş ; Plan ve Bütçe komisyonunun yaptığı inceleme 

neticesinde tanzim ettiği; “Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve

Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü 2015 yılı Ekli gelir

ücret tarifesinin uygun görüldüğü...” ne dair rapor Genel Kurulda

okunarak gereği düşünüldü.

 

                 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Uyarınca;

 

                 Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü 2015 yılı elir Ücret Tarifesinin ekli 

listede belirlenen şekilde uygulanmasına Genel Kurul ‘ a katılan

üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Su Birim Fiyatları:

2017 Yılı Gelir Ücret Tarifesi          
2016 Yılı Gelir Ücret Tarifesi
2015 Yılı Gelir Ücret Tarife Değişiklik Cetveli
2015 Yılı                    
2014 Yılı