Atatürk
Su Analiz Raporları

 

   İÇMESUYU ARITMA TESİSİ (ANA   DEPO/FİLTRELENMİŞ SU ) ÇIKIŞ SUYU   ANALİZ RAPORU       EKİM 2014

 

Rutin Parametreler 

SONUÇ

BİRİM

METOD

CİHAZ

İnsani Tük. A. Sular Hak. Yönetmelik  (17/2/2005)

TS 266

(Nisan /2005)

Bulanıklık

0,73

NTU

Fiziksel

Türbidimetre

Tüketici. uygun

5(En Fazla)

Renk

0

Pt.co

Kolorimetrik

Komparatör

Tüketici. uygun

20(En Fazla)

Koku 

Normal

--

Fiziksel

---------

Tüketici.uygun

Fark edilebilir değiş. yok

Tad

Normal

--

Fiziksel

---------

 

 

Elekt.İletkenlik

419

µS/cm

Elektrometri

Multiparametre

2500µS/cm(En Fazla)

Aynı

pH

7,78

--

Elektrometri

Multiparametre

≤9.5-6.5≤(aralığında)

Aynı

Bakiye Klor

1,0

mg/L

Ortotolidin

Komparatör

0.2-0.5(Uç Noktada)

--

Amonyum

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

0.50(En Fazla)

Aynı

Nitrit

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

0.5(En Fazla)

Aynı

Periyodik Parametreler

 

 

 

 

 

 

Demir

0,016

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

200µg/L(En Fazla)

Aynı

Alüminyum

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

200µg/L(En Fazla)

Aynı

Mangan

<0,010

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

50µg/L(En Fazla)

Aynı

Nitrat

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

50mg/L(En Fazla)

Aynı

Arsenik

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

10µg/L(En Fazla)

Aynı

Klorür

--

mg/L

Hazır Kit (Merck)

Spektrofotometre

250mg/L(En Fazla)

Aynı

Siyanür

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

50µg/L(En Fazla)

Aynı

Kadmiyum

<0,002

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

5.0µg/L(En Fazla)

Aynı

Sülfat

38

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

250(En Fazla)

Aynı

Krom

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

50µg/L(En Fazla)

Aynı

Florür

<0,10

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

1.5mg/L(En Fazla)

Aynı

Bakır

<0,0020

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

2mg/L(En Fazla)

Aynı

Nikel

<0,020

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

20µg/L(En Fazla)

Aynı

Kurşun

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

10µg/L(En Fazla)

Aynı

Bor

--

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

1mg/L(En Fazla)

Aynı

Sodyum

<10

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

200mg/L(En Fazla)

Aynı

T.Sertlik

21,4

°FS

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

 

 

Kalsiyum

45

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

 

 

Magnezyum

24,2

mg/L

Hazır Kit(Merck)

Spektrofotometre

 

 

Toplam Koliform

0

sayı/100mL

Membran Filtrasyon

Membran Filtre

0 (olması istenen)

Aynı

E.Coli

0

sayı/100mL

Membran Filtrasyon

Membran Filtre

0 (olması istenen)

Aynı

Enterokok

0

sayı/100mL

Membran Filtrasyon

Membran Filtre

0 (olması istenen)

Aynı

C. Perfringens (Sporlar dahil)

0

sayı/100mL

Membran Filtrasyon

Membran Filtre

0 (olması istenen)

Aynı

(*):Sınırın üzerindedir.      (--):Yoktur.

Yorum:Yapılan analizler neticesinde numune suyun analiz sonuçları 17 Şubat 2005 tarih ve 25730  sayılı Resmi  Gazetede  yayımlanan ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik''  Ek-2 Tablo A ve Ek-1(b,c)    ve TS266(Nisan '2005) Çizelge-2 ve Çizelge-3 'te belirtilen değerlere  uygundur.