Atatürk
Mevzuat

Mevzuat Yönetmelikleri

 

Kaynak Sularının Kiralanması İle Yer Altı Sularının Satışı... İncelemek İçin Tıklayınız
Tarifeler Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İncelemek İçin Tıklayınız
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj İncelemek İçin Tıklayınız
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
Havza Yıkım Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İncelemek İçin Tıklayınız
Teşkilat Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız
Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız