Atatürk
MAYIS AYI ASKİ GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

MAYIS AYI ASKİ GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

 

10/05/2019

 

 

                Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurul Toplantısı 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanunu’ nun 5.maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14/05/2019 Salı günü saat 16:30 ’da Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda yapılacaktır.

            Kamuoyuna duyurulur.

      Özlem ÇERÇİOĞLU      

                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

  1. ASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan Kamu Görevlilerinin sosyal denge tazminatı alabilmesi için Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü’ ne yetkili sendika ile toplu sözleşme  imzalama yetkisi verilmesi ve Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi
  2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak yeniden düzenlenen ASKİ Teşkilat Şemasının görüşülmesi
  3. Aydın Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (II) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesi
  4. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapacak Denetçilerin seçilmesi hususunun görüşülmesi
  5. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yapacağı yatırımlarla ilgili iller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması
  6. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Denetçiler Raporunun görüşülmesi
  7. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi
  8. ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi
  9. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabının görüşülmesi
  10. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi