Atatürk

       

 

SINAV SONUÇ İLANI

 

 

     İşçi kadrosuna geçiş ile ilgili olarak 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idari şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK’nın geçici 23 ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkındaki tebliğ hükümlerine göre yapılan sınav sonuçlarına ilişkin ilandır. Bu ilan sonucu sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazların 13.03.2018 tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

 

 

 

Ek 1:

Liste için Tıklayınız...