Atatürk
DUYURU

DUYURU

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN

PERSONELİN BELEDİYE ŞİRKETİNE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ

 

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  127’inci maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar kapsamında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler aracılığı ile 04/12/2017 tarihi itibari ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olanlardan başvuruları 02.01.2018-11.01.2018 tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Aski Hizmet Binası No:40 Zemin Kat Efeler/ AYDIN adresinde görevli personellere şahsen yapılacaktır.

              

 

 

 

BAŞVURU ADRESİ: Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. Aski Hizmet Binası No:40    Zemin Kat EFELER/AYDIN

 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER                          :

1-Başvuru Formu  (İndirmek İçin Tıklayınız.)

2-Örnek Dilekçe (İndirmek İçin Tıklayınız.)

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (İndirmek İçin Tıklayınız.) 

4-5 adet Vesikalık Fotoğraf

5-Sgk Tescil ve Hizmet Dökümü

6-Başvuru Sahibince eklenmek istenen belgeler(Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Diploma vb.)